verhoogt contrast

uit

aan

zoom

reset

Meer over...

verbinding

Verbinding op de werkvloer is essentieel om werknemers gelukkig te houden en een belangrijk onderdeel om goed samen te werken. Voor corona waren de ontmoetingen en contact met collega’s vaak vanzelfsprekend. Terwijl we nu bewust in verbinding moeten blijven. Hoe behoud je de verbinding? En hoe laat je nieuwe collega’s zich zo snel mogelijk thuis voelen? De onderwerpen rondom HR en contact met collega’s staan in het thema ‘verbinding’ centraal.

Kies een onderwerp

Kies een onderwerp

Wat is hybride werken?

Hybride werken is inmiddels een veelgebruikte term geworden, maar wat betekent het nu precies? Hybride werken staat voor het werken op verschillende tijden en plekken. Hiermee wordt vaak het idee aangehouden dat het niet uitmaakt waar en wanneer iemand zijn werk doet, als de werknemer het werk en het afgesproken aantal uren levert. Dit kan dus qua locatie variëren van thuis, op kantoor of in de koffietent op de hoek. Daarnaast wordt er soepeler omgegaan met het tijdvak 9-tot-5 als werktijd. In de praktijk zien we dat het werk doorgaans nog in deze tijd wordt gedaan, maar dat er ook ruimte is om een uurtje te sporten, de boodschappen te doen of met de kinderen op stap te gaan. De tijd die overdag aan privézaken wordt besteed, wordt op een ander moment ingehaald.

Controle werk-privé-balans
Deze manier van werken geeft werknemers meer controle over hun werk- privé-balans. Daarbij is het wel belangrijk dat werkgever en werknemer heldere afspraken maken over het te leveren werk en de bereikbaarheid. Moet een werknemer te allen tijde bereikbaar zijn of alleen binnen een bepaalde tijd? Binnen welke tijden wordt er samengewerkt? Hoe waarborgen we de binding met collega’s en de organisatie? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die werkgever en werknemer samen moeten beantwoorden.

he rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

This is an h2 heading inside rich text

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

 • Test
 • test

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

test
A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the 'When inside of' nested selector system.

Download hier het magazine

Download magazine

Contact met collega’s

Het contact met anderen gaat minder vanzelf en moet actief opgezocht worden, ook nu we soms weer en dag op kantoor werken. Dit is voor veel medewerkers uit de banenafspraak lastig. Het is moeilijk om verbinding te blijven houden met de organisatie, het team en de collega’s. Dit kan invloed hebben op de motivatie en de productiviteit van de medewerker. Ook kan het een gevoel van eenzaamheid veroorzaken of ervoor zorgen dat de medewerker zich buitengesloten voelt.

Actief opzoeken

Het contact met anderen gaat door het vele thuiswerken minder vanzelf en moet actief opgezocht worden. Dit is voor sommige medewerkers met een beperking lastig. Voor sommigen is het moeilijk om verbinding te blijven houden met de organisatie en het team.
Dit kan invloed hebben op de motivatie en de productiviteit van de medewerker. Ook kan het een gevoel van eenzaamheid veroorzaken of ervoor zorgen dat de medewerker zich buitengesloten voelt.

Wat kun je doen als de medewerker moeite heeft met het in contact blijven van de organisatie en het team?

 1. Neem de tijd om de collega te bellen, te vragen hoe het gaat en hoe diegene in zijn/haar vel zit.
 2. Plan vaste momenten in om elkaar te spreken. De frequentie daarvan is afhankelijk van de behoefte en noodzaak. Je kan denken aan iedere werkdag een dag start of één keer per week of per twee weken elkaar even spreken. Plan dit wel in de agenda, zodat het niet vergeten wordt.
 3. Houd aandacht voor inhoudelijke zaken maar ook voor persoonlijke aspecten. Dit kun je doen door concrete en gerichte vragen te stellen: ”wat is het leukste dat je hebt meegemaakt deze week” of “waar zie je tegenop komende week?”
 4. Moedig de medewerker aan om een collega bij wie hij/zij zich gemakkelijk voelt eens te benaderen voor een (online) koffiemomentje. Dit benoemen kan de medewerker geruststellen dat dergelijke activiteiten ook goed zijn om te ondernemen, zonder dat hij/zij zich schuldig hoeft te voelen.
'Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen met een beperking die extra begeleiding ontvangen niet alleen met de buddy, een senior en de manager contact hebben, maar dat ze ook gestimuleerd worden om contact te hebben met andere mensen uit het team. Dat faciliteren is ook belangrijk.'- Michiel Veldman, leidinggevende

Verbinding binnen het team

Natuurlijk is het voor alle medewerkers fijn om verbinding te houden met het team en met elkaar. Er zijn leuke initiatieven die je gemakkelijk kan opzetten om dit te faciliteren vanaf de thuiswerkplek. Denk bijvoorbeeld aan de volgende suggesties:

 1. Elke dag een andere collega iets laten vertellen over de dagelijkse activiteiten, de werkplek thuis, iets persoonlijks over zijn/haar belevingswereld. Het stokje kan dagelijks aan de volgende collega worden doorgegeven.
 2. Een aparte WhatsApp groep voor collega’s waar niet werk gerelateerde dingen in gedeeld kunnen worden. Ga wel even na of de medewerker uit de Banenafspraak dit ook prettig vindt en of hij/zij er in meegenomen wil worden. Het kan namelijk ook als intensief of prikkelintensief ervaren worden.

Interpreteren van gedrag

Het juist interpreteren van gedrag kan moeilijker zijn op afstand. Non verbale communicatie kan minder goed worden afgelezen en er zijn minder context clues die aan kunnen geven op welke manier iemand iets bedoelt. Dit kan verwarring veroorzaken bij de medewerker. Wat je kan doen als de medewerker moeite heeft met het juist interpreteren van gedrag:

 1. Help de medewerker met duiden van gedrag van anderen, als de medewerker aangeeft hier onzeker over te zijn of het verkeerd interpreteert.
 2. Neem zelf de tijd om datgene wat je zegt op een duidelijke manier uit te leggen.
 3. Stel checkvragen om te waarborgen dat de medewerker je verhaal goed heeft begrepen of dat er nog onduidelijkheden zijn.

Tips

Bekijk de tips van coach Jesse over het behouden van verbinding met het team tijdens hybride werken.

Werving & solliciteren met een arbeidsbeperking in een hybride werkcontext

Solliciteren, wervingsprocedures en het aannemen van nieuwe medewerkers heeft in een korte periode een nieuwe dynamiek gekregen. Het is een onzekere periode op de arbeidsmarkt en er zijn dan ook veel werkzoekenden met een beperking die bang zijn dat hun kans op een (passende) baan nog kleiner wordt. HR-professionals en leidinggevenden hebben op hun beurt twijfels en vragen over hoe de werving- en selectieprocedure en het organiseren van de juiste faciliteiten in goede banen te leiden. Ervaring wijst uit dat een gestructureerde aanpak en heldere communicatie extra belangrijk is en dat je met een creatieve aanpak ver komt.

'De vacature van mijn huidige baan kwam net op het moment dat het wat stabieler ging met mijn gezondheid. Plus, de vacature was toegespitst op mensen uit de Participatiewet. Dus ik dacht, waarom niet? En ze waren echt heel blij met mijn CV! De HR-adviseur keek ernaar en zei: 'Wanneer kan je beginnen?' Ik was echt heel blij en ben ook nog steeds heel dankbaar hoe het is gegaan.'- Zisan Mermi, medewerker

Bekijk de video -Sollicitatiegesprekken en inwerken op afstand 🤝:

Inwerken van nieuwe collega’s

Hybride werken heeft invloed op de inwerkperiode. Een goede start bij een bedrijf is enorm belangrijk voor zowel werknemer als werkgever. Voor veel werknemers is het inwerken door geheel of gedeeltelijk thuiswerken lastiger. Denk aan het leren kennen van collega’s en een plek te vinden in de organisatie. Ook levert dit uitdagingen op in het delen van kennis of het begeleiden van de nieuwe werknemer.

Hoe zorg je ervoor dat werknemers zich zo snel mogelijk thuis voelen in de organisatie? En hoe zorg je ervoor dat zij weten wat er komt kijken bij de functie en dit ook zelfstandig kunnen uitvoeren? Om het inwerken zo goed mogelijk te laten verlopen doorloop je met de werknemer de volgende fases.

Voorafgaand aan de inwerkperiode

 1. Maak duidelijke formele afspraken, zoals het ondertekenen van het contract en werkdagen. Bespreek ook een eventueel thuiswerkbudget.
 2. Zorg ervoor dat je deze afspraken met je werkgever maakt voorafgaand aan je eerste werkdag. En welke werktijden en middelen jij nodig hebt voor zowel de kantoor als thuiswerkplek.
 3. Maak afspraken over hybride werken. Wat zijn de wensen van de medewerker en wat zijn de mogelijkheden bij de organisatie. Zorg ervoor dat de verwachtingen duidelijk zijn afgestemd.
 4. Zorg voor een inwerkprogramma, bij voorkeur grotendeels op locatie. Koppel de mentor/buddy aan de nieuwe medewerker
 5. Regel de faciliteiten voorafgaand aan de eerste dag, denk aan een werkplek, laptop, telefoon en eventuele aangepaste voorzieningen.
 6. Informeer het team over de nieuwe medewerker en de functie.

Tijdens de inwerkperiode

 1. Zorg voor een vast aanspreekpunt tijdens de inwerkperiode.
 2. Faciliteer prettige communicatiemiddelen en online omgevingen voor het delen van documenten.
 3. Plan structurele formele contactmomenten in.
 4. Plan informele uitjes of borrels met het hele team.
 5. Houd aandacht voor verbinding met collega’s, ook de collega’s die thuiswerken. Plan bijvoorbeeld kennismakingsgesprekken in.

Na de inwerkperiode

 1. Maak afspraken over hoe het makkelijkste te communiceren thuis en op kantoor.
 2. Blijf evalueren over hoe het gaat.
 3. Door het hybride werken ontstaan soms minder spontane ontmoetingen tussen collega’s, blijf het netwerk van de organisatie met elkaar verbinden.
 4. Focus op de ontwikkeling en hoe iemand eventueel kan leren van anderen collega’s.

Online solliciteren

Online sollicitatiegesprek

Een goed online sollicitatiegesprek is belangrijk voor zowel de kandidaat als voor de organisatie. Dit is hét moment om te achterhalen wie de kandidaat is en of die past bij waar je naar op zoek bent. Ook is dit een belangrijk moment om de organisatie goed te profileren. Zeker in een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om elke kandidaat die je uitnodigt een goed beeld te geven.

Wanneer je een sollicitatiegesprek gaat voeren met een kandidaat is het belangrijk te bepalen of je dit op kantoor of online doet. Het is de eerste indruk die je geeft. Bedenk daarom ook goed waarom je het sollicitatiegesprek online voert. Is dit bijvoorbeeld vanwege de wensen van de kandidaat of scheelt dit je tijd? Doe wat passend is voor jou en de kandidaat. Wanneer het gesprek online plaatsvindt, zorg dan dat dit professioneel geregeld is.

Tips voor een succesvol online sollicitatiegesprek

Het online sollicitatiegesprek is dus een belangrijk moment voor zowel de werknemer als de werkgever. Wij geven een aantal tips om het online solliciteren tot een succes te maken.

Een goede voorbereiding van het gesprek

Bereid het gesprek goed voor, net zoals je dit moet doen voor een sollicitatiegesprek op locatie. Zorg dat je het juiste cv erbij pakt en bedenk alvast welke vragen je wilt gaan stellen. Denk ook na over de mogelijkheden die jij de kandidaat kunt bieden met betrekking tot de hybride werkcontext. Zorg ook dat je de kandidaat goed informeert over de voorbereidingen van het online sollicitatiegesprek.

Techniek

Ook is een technische voorbereiding van belang. Zorg ervoor dat je de juiste middelen hebt. Belangrijk hierin is een goede internetverbinding, laptop met camera en microfoon. Test deze eventueel van te voren uit. Een nette achtergrond helpt bij een professionele uitstraling.

Ijs breken

Elkaar online ontmoeten kan wat ongemakkelijk zijn. Maak het de kandidaat gemakkelijk. Een korte small talk kan hierbij helpen. Bedenk wel dat jij in dit gesprek degene bent die de gespreksleider is. Het is aan jou om het ijs te breken en de kandidaat zo goed mogelijk zichzelf te laten zijn.

Persoonlijke uitstraling

Jouw eerste indruk is belangrijk. Een enthousiaste, geïnteresseerde en oprechte uitstraling komt jou in het sollicitatiegesprek met de kandidaat zeker ten goede. De keuze in kleding en persoonlijke verzorging spelen een grote rol in jouw professionele uitstraling. Ook jouw houding is belangrijk. Zit recht voor de camera en neem een actieve rechte zithouding aan.

De hybride werkcontext

Tegenwoordig is het ook belangrijk om te bepalen hoe wordt omgegaan met hybride werken in de organisatie. Een aantrekkelijke hybride werkcontext heeft kan helpen bij het vinden van kandidaten. Voorbeelden van de voordelen die veel werknemers ervaren bij hybride werken zijn: minder reistijd, meer flexibiliteit en een betere werk-privé-balans.

Het maken van een keuze

Maak geen overhaaste beslissingen. Zorg ervoor dat je echt een goed beeld hebt van de kandidaat. Bij voorkeur zorg je ervoor dat de kandidaat ook op de kantoorlocatie is geweest. Hierdoor heeft de werknemer een beter beeld waar hij of zij terecht komt. En kun jij beter een inschatting maken of er een match is.

Veel gestelde vragen

Hoe werk je goed samen op afstand?

Veel gestelde vragen

Op dit moment zijn hier nog geen veelgestelde vragen over. Ga naar de FAQ pagina

Altijd makkelijk bereikbaar

Vragen, toevoegingen of wil je even sparren? We staan voor je klaar.