verhoogt contrast

uit

aan

zoom

reset

Meer over...

gezondheid & welzijn

De hele samenleving werd getroffen door de gevolgen van corona. Plotseling was iedereen kwetsbaar. Met grote gevolgen voor ons als werknemers en ons mentale welzijn. Een goede gezondheid is in het belang van zowel de werknemer als werkgever. Wat is een gezonde balans en hoe zorg je daarvoor? En hoe kun je door de mogelijkheden in hybride werken de kansen benutten om psychische klachten of een beperking minder aanwezig te laten zijn?

Kies een onderwerp

Kies een onderwerp

Wat is hybride werken?

Hybride werken is inmiddels een veelgebruikte term geworden, maar wat betekent het nu precies? Hybride werken staat voor het werken op verschillende tijden en plekken. Hiermee wordt vaak het idee aangehouden dat het niet uitmaakt waar en wanneer iemand zijn werk doet, als de werknemer het werk en het afgesproken aantal uren levert. Dit kan dus qua locatie variëren van thuis, op kantoor of in de koffietent op de hoek. Daarnaast wordt er soepeler omgegaan met het tijdvak 9-tot-5 als werktijd. In de praktijk zien we dat het werk doorgaans nog in deze tijd wordt gedaan, maar dat er ook ruimte is om een uurtje te sporten, de boodschappen te doen of met de kinderen op stap te gaan. De tijd die overdag aan privézaken wordt besteed, wordt op een ander moment ingehaald.

Controle werk-privé-balans
Deze manier van werken geeft werknemers meer controle over hun werk- privé-balans. Daarbij is het wel belangrijk dat werkgever en werknemer heldere afspraken maken over het te leveren werk en de bereikbaarheid. Moet een werknemer te allen tijde bereikbaar zijn of alleen binnen een bepaalde tijd? Binnen welke tijden wordt er samengewerkt? Hoe waarborgen we de binding met collega’s en de organisatie? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die werkgever en werknemer samen moeten beantwoorden.

he rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

This is an h2 heading inside rich text

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

 • Test
 • test

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

test
A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the 'When inside of' nested selector system.

Download hier het magazine

Download magazine

Vitaliteit

Je gezond en vitaal voelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar het is wel goed om ernaar te streven. Een medewerker die goed in zijn/haar vel zit, zowel lichamelijk als mentaal, is beter en langer inzetbaar. Zowel werknemer en werkgever zijn hier verantwoordelijk voor. Het is dan ook goed om per persoon te bekijken welke zaken hieraan bij kunnen dragen. Wat we weten, is dat ritme en structuur bijdragen aan een gezonde en vitale werknemer. Het is belangrijk om op vaste tijden op te staan, op vaste tijden te eten en voldoende tussendoor te bewegen. Veranderingen in de situatie kan twijfels oproepen over hoe dit aan te pakken en kunnen dit in de war schoppen. Extra belangrijk dus om in deze periode wat extra aandacht te schenken aan gezondheid en vitaliteit.

Wat is vitaliteit?

Het begrip ‘vitaliteit’ is de afgelopen jaren een veelgebruikte term, maar wat betekent het eigenlijk? Het Nederlandse woord ‘vitaliteit’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘vita’. Dit betekent ‘leven’. Het betekent heel letterlijk dan ook levenskracht. Hedendaags gebruiken we de term voor zowel kracht op fysiek, mentaal en emotioneel gebied.

 • Fysiek: fitheid van het lichaam, zoals herstelvermogen, kracht en coördinatie.
 • Mentaal: controle van gedachten en aandacht, zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap.
 • Emotioneel: inzicht in eigen behoefte.

Welke factoren beïnvloeden de vitaliteit?

De vitaliteit wordt op diverse manieren beïnvloed en is afhankelijk van de genoemde bovenstaande factoren. Het gaat over energie, motivatie en veerkracht van een persoon. Dit wordt onder andere beïnvloed door demografische factoren, zoals leeftijd. Ook speelt de leefstijl van een persoon een belangrijke rol. Voorbeelden van leefstijlfactoren zijn voeding, alcoholgebruik, lichaamsbeweging, slaap en ontspanning.

Hoe kun je vitaliteit verbeteren?

Vitaliteit kan verbeterd worden op diverse manieren, denk aan:

 • Eet gezond. Gezonde en gevarieerde voeding is belangrijk voor het lichaam;
 • Beweeg voldoende, minimaal een half uur per dag. En zorg dat je tijdens een werkdag voldoende (indien mogelijk) opstaat van de werkplek;
 • Zorg voor voldoende ontspanning door de dag heen, ook op een werkdag.
 • Neem in ieder geval elke 1.5 uur een korte pauze.
 • Slaap voldoende, een goede nachtrust van 7 tot 9 uur is essentieel voor de mentale en fysieke gezondheid.
 • Jouw mentale welzijn is belangrijk. Zorg ervoor dat je voldoende dingen doet die jou blij maken. Ook helpt een positieve instelling bij zowel jouw mentale als fysieke welzijn.

Uiteindelijk draait het om een gezonde balans voor jou. Ook in het werk is het belangrijk om een gezonde balans te creëren. In een tijd waarin we hybride werken zorgt die voor kansen, maar ook voor uitdagingen. Samen gaan wij daar mee om.

Hoe kun je werknemers ondersteunen in de vitaliteit bij hybride werken?

Toon begrip en geruststelling

 • Wees je ervan bewust dat vanuit huis werken verschillende situaties kan doen ontstaan, waardoor de medewerker minder productief is of sneller wordt afgeleid. Deze situaties kunnen mogelijk ook leiden tot een daling in de fysieke of psychische vitaliteit van de medewerker. Niet altijd ligt de oorzaak of de oplossingen op werkgebied. Echter, de gevolgen kunnen erg vervelend zijn en onprettige gedachten en gevoelens met zich meebrengen bij de medewerker. Het is belangrijk daar begrip voor te tonen.
 • Ga het gesprek aan met de medewerker als deze gevoelens uit over een schuldgevoel rondom het te weinig uren maken. Probeer hierin duidelijk te maken dat het thuiswerken voor iedereen lastig is en dat iedereen er op een andere manier mee omgaat. Stel vragen over wat de aanleiding is dat de medewerker zich schuldig voelt en wat hij/zij nodig heeft om hier rust in te krijgen.
 • Zet de jobcoach, buddy of de bedrijfsmaatschappelijk werker in als je merkt dat de medewerker een sterk afwijkend ritme aanneemt, er slonzig uit ziet, op niet gangbare uren aan het werk is, zich te veel zorgen maakt of zich blijvend onrustig voelt.

Oefening: de batterij

Dit is een oefening die je kunt gebruiken om een medewerker inzichtelijk te laten krijgen hoe het gaat met zijn/haar energieniveau en welke aspecten van werk (en privé) een positieve of negatieve invloed daarop hebben. Deze tool kan worden gebruikt als basis voor het inrichten van het werk, op een manier die aansluit bij de mentale en fysieke conditie van de medewerker op dit moment.

Stap 1

Laat de medewerker een batterij tekenen. Laat de medewerker met een lijn hun huidige batterijniveau aangeven en er in schrijven wat hun energiepercentage is. Dit percentage staat voor het energieniveau van de medewerker op dit moment.

Stap 2

Bespreek met de medewerker in ieder geval onderstaande vragen. Stel voor een meer verdiepend gesprek aanvullende vragen over energiegevers en -nemers, de balans hierin en wat ervoor zou kunnen zorgen dat het energiepercentage verder omhoog gaat.

 1. Wat is op dit moment jouw batterijniveau (percentage)?
 2. Hoe komt het, denk je, dat dit nu jouw batterijniveau is?
 3. Van wie of wat krijg je energie en wie of wat kost energie? Schrijf bij de ‘plus’ naast de batterij wie/wat jou energie geeft. Schrijf bij de ‘min’ wie/wat jou energie kost.

Autisme

Wanneer een collega (kenmerken) van autisme heeft, kan dit om aanpassingen vragen in het hybride werken. Soms kan het hybride werken dan voordelen hebben en in andere situaties nadelen. Hoewel autisme bij iedereen anders tot uiting kan komen, delen we basisinformatie over autisme. Ook vind je een aantal tips over hybride werken met autisme.

Wat is autisme?

Autisme (officieel 'autismespectrumstoornis', kortweg ASS) is een ontwikkelingsstoornis. Het wordt vaak gekenmerkt door een verminderd vermogen in sociale interactie, communicatie, denken en het verwerken van informatie. Vaak zijn mensen met autisme gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels. Autisme kan per persoon anders tot uiting komen: autisme verwijst naar een zeer diverse groep personen bij wie de sociale en andere problemen verschillen in ernst en type, met alle mogelijke soorten en combinaties van beperkingen en kwaliteiten.

Hoe ontstaat het?

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan het ontstaan van autisme, maar hoe het precies ontstaat is nog niet bekend. Het is in ieder geval duidelijk dat erfelijkheid hierin meespeelt. Wanneer genen worden doorgegeven aan de nieuwe generatie kunnen de genvarianten die autisme veroorzaken ook doorsluizen. Daarnaast zijn er nog verschillende niet-specifieke omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen. Denk hierbij aan de hogere leeftijd van de ouders of de blootstelling van bepaalde pesticiden aan een ongeboren kind.

Wat zijn kenmerken van autisme?

Hoewel ieder persoon met autisme anders is en zich anders uit, zijn er een aantal kenmerken die hieraan gekoppeld zijn. De volgende kenmerken kunnen bijvoorbeeld zorgen voor uitdagingen in het werk:

 • Verminderd vermogen in sociale interactie.
 • Moeite met veranderingen.
 • Het letterlijk opvatten van dingen.
 • Over- of ongevoeligheid voor prikkels.
 • Tragere informatieverwerking.

Voorbeelden van veel voorkomende kenmerken die een groot voordeel opleveren in het werk:

 • Oog voor detail en zeer nauwkeurig.
 • Sterk concentratievermogen.
 • Goed in planmatig en stapsgewijs werken.
 • Sterk in probleemanalyses.
 • Oprecht, betrouwbaar en loyaal.

Tips bij hybride werken

 • Het is prettig als werknemers met een beperking aangeven wat nodig is om goed te kunnen werken, zonder een label te krijgen. Stel de vraag wat iemand nodig heeft om goed te functioneren. Dit is overigens voor de meeste werknemers prettig.
 • Bespreek met elkaar wat een fijne werkplek is en faciliteer dit ook waar kan. Zo zorgt een kantoortuin vaak voor te veel prikkels en kan het inrichten van een stilteruimte een uitkomst zijn. Bespreek de omgeving van de thuiswerkplek en of deze geschikt is om prettig te werken.
 • Voor werknemers met autisme kan het prettig zijn om duidelijke kaders te krijgen om hybride te werken. Juist omdat planmatig werken voor veel mensen met autisme een kracht is. Maak goede en zeer concrete afspraken met elkaar. Wees zelf ook concreet in de communicatie.
 • Voor sommige werknemers is het aangaan van sociale interactie lastiger, bespreek wat voor hem/haar prettig is. Zo kan het fijn zijn een vast aanspreekpunt te hebben. Ook is het goed om energie te steken in de verbinding met andere collega’s en te zorgen dat er een prettige en open sfeer is in het team.
 • Zelfinzicht is heel belangrijk. Geef de werknemer ook de mogelijkheid om eigen behoeftes en inzicht beter te leren kennen. Ondersteun deze collega en plan structurele evaluatiegesprekken in.

‍Burn-out klachten

Niet meer naar je werk kunnen door te veel stress. Of jezelf dagelijks door de dag heen moeten slepen, omdat je eigenlijk niet meer kunt. Steeds meer werknemers ervaren burn-out klachten. Het is een groot probleem, voor zowel de werknemer als voor de werkgever. Ook de pandemie zorgde voor veel werknemers voor stress. Thema’s als werkdruk, eenzaamheid en somberheid zijn steeds meer voorkomende hulpvragen die wij voorbij zien komen. Het hybride werken is deels een oorzaak van de problemen, maar biedt ook de mogelijkheden voor kansen.

“Door alleen nog maar thuis te werken werd voor mij de werkdruk hoger. Tegelijkertijd voelde ik weinig betrokkenheid meer met mijn collega’s en de organisatie. Ik raakte steeds meer opgebrand”.

Wat is een burn-out?

Bij een burn-out voel kun je je opgebrand voelen. Het lukt je dan meestal niet meer om zowel op werk als in je privé alle ballen in de lucht te houden. Soms is het leven dan zo zwaar en zijn er te veel problemen die je niet meer overziet. De simpelste dingen kunnen dan voor enorm veel stress zorgen. Als er te veel stress bij elkaar komt, kun je overbelast raken. Bij ieder persoon kan dit zich anders uiten in diverse lichamelijke of psychische klachten.

Welke klachten kan ik ervaren bij een burn-out?

Lichamelijke klachten

 • Extreme vermoeidheid
 • Hoofdpijn
 • Maagpijn
 • Darmklachten
 • Duizeligheid

Psychische klachten

 • Piekeren
 • Erg moeilijk kunnen ontspannen
 • Opgejaagd voelen
 • Prikkelbaarheid
 • Lusteloosheid
 • Niet meer kunnen genieten van dingen
 • Angstklachten
 • Slechte concentratie, vergeetachtigheid
 • Schuldgevoelens

Tips

Voor het voorkomen van het aantal medewerkers met een burn-out is een fundamenteel andere aanpak nodig. Het hybride werken kan hierbij helpen. Zo kan er beter worden gekeken naar waar en wanneer iemand werkt. En kan met de werknemer en werkgever een betere balans worden gezocht. We geven enkele tips die kunnen helpen om het gesprek te voeren met de werknemer:

Bespreek waar de werkdruk of stress vandaan komt.
 • Wat geeft jou stress in het werk?
 • Wat kan de werknemer zelf doen om dit te voorkomen of verminderen?
 • Wat kan de werkgever doen om dit te voorkomen of verminderen?
 • Is er voldoende hersteltijd van het werk?
Bespreek met elkaar oplossingen van werkplekinrichting in de hybride context.
 • Kan de werkplek (thuis of op kantoor) zorgen voor meer rust in het werk?
 • Kan de werktijd (vaste tijden of flexibele tijden) zorgen voor meer rust in het werk?
 • Wat kun je doen voor een verbetering in werk- en privé balans?
 • Wat heb je nodig om prettig (hybride) te kunnen werken?
Bespreek met elkaar de werk-energiebalans.
 • Wat zijn de energienemers?
 • Wat zijn de energiegevers?
 • Hoe kunnen energienemers en energiegevers meer in balans komen met elkaar?
 • Wat ligt binnen je cirkel van invloed, zodat je dit kunt aanpassen in je werk?

Stress & Spanning

Stress hebben we allemaal wel eens. Maar wat als je steeds vaker moe bent, hoofdpijn hebt en/of het je te veel wordt? Wat doe je dan? Veel mensen hebben te maken met stressklachten. Goed om de signalen niet te negeren, maar er wat mee te doen. Stress signalen herkennen en hier actie op ondernemen, voorkomt langdurige stress, lichamelijke en mentale klachten.

Wat is stress?

Stress betekent spanning of druk. In sommige situaties is het gezond en in andere situaties ongezond. Het is niet de kunst om spanning helemaal weg te halen, maar er goed mee om te kunnen gaan.

Gezonde en ongezonde stress

Stress is dus niet per definitie ongezond. Stress is namelijk een normale reactie op een situatie die extra energie vereist. Een beetje stress is nuttig. Het zorgt ervoor dat je alert bent en snel kunt reageren. Zo kun je stress ervaren bij een belangrijke presentatie, sollicitatie of wanneer je een deadline hebt op je werk. Door stress kun je op dit soort momenten goed functioneren en kun je stress ‘gezond’ noemen. Een stressvrij bestaan is onmogelijk, omdat het lichaam zich zal blijven aanpassen aan de situatie die zich voordoet. Of dat nu een gebeurtenis is of een veranderende omgeving. Denk aan een een warme temperatuur van de omgeving, waar het lichaam zich op gaat aanpassen of een hete pan waar je snel van weg wil.

Stress is van nature een heel normale reactie op situaties die extra energie vereisen. In het stenen tijdperk zorgde het voor een noodzakelijk vluchten, vechten of bevriezen om te overleven. Hoewel de situaties die we nu meemaken niet meer zo levensbedreigend zijn, is ons instinctieve gevoel van vluchten, vechten of bevriezen nog wel aanwezig. Dit gevoel geeft ons onnodig veel stress. Stress die helemaal niet meer bij de situatie past. Wanneer stress te lang aanhoudt, te vaak terugkomt of als er te weinig hersteltijd is, kan stress ongezond worden.

Wat zijn de symptomen van te veel stress?

Signalen van stress kunnen we onderscheiden in 4 categorieën, deze signalen kunnen per persoon verschillen:

 • Cognitief, zoals verminderde focus, langzaam werken, snel afgeleid zijn.
 • Emotioneel, zoals: somberheid, makkelijk prikkelbaar, eenzaamheid.
 • Gedrag, zoals: minder sociaal willen zijn.
 • Lichamelijk, zoals onderstaande symptomen.

Door stress kunnen de volgende klachten ontstaan:

 • Vermoeidheid.
 • Veel of verkeerd ademhalen.
 • Sneller boos zijn en huilen.
 • Vergeetachtigheid.
 • Slecht slapen.
 • Hoofdpijn.
 • Rugklachten.
 • Snel verkouden of grieperig.
 • Hartkloppingen.

Wat veroorzaakt stress?

Stress zorgt ervoor dat je in een staat van paraatheid komt. Het hormoon adrenaline komt vrij. De adrenaline waarden stijgen bij de stresssituatie. Met als gevolg o.a. dat de bloeddruk stijgt, de hartslag stijgt, adrenaline vrijkomt die brandstof levert aan de spieren en spieren spannen zich aan. Wanneer de situatie weer onder controle is dalen de waarde weer, zodat je kunt ontspannen.

Maar als de stress langer aanhoudt, neemt het cortisolniveau toe. Cortisol is nodig in het lichaam, maar wel in de juiste hoeveelheden. Als er een langdurige overschot aan cortisol is lukt het niet meer goed om te ontspannen en kun je zelfs uiteindelijk in een burn-out terecht komen. Het is dus belangrijk om tijdig actie te ondernemen.

De oorzaak van stress is ‘dat wat je aankunt’ niet in balans is met ‘dat wat er van je wordt gevraagd’. De omgeving kan invloed hebben op de mate van stress die je ervaart. Ook kunnen eigenschappen je kwetsbaarder maken voor stress, denk aan: perfectionisme, ambitie, prestatiegerichtheid, competitie, moeilijk grenzen kunnen aangeven, moeilijk om steun kunnen vragen. pessimisme of de mate waarin je denkt invloed te kunnen uitoefenen op situaties.

Hoe kun je omgaan met stress bij werknemers?

In deze periode is het extra belangrijk om aandacht te hebben voor het mentale welbevinden van de medewerkers. Tegelijkertijd is dit juist nu ook moeilijker, omdat je elkaar minder vaak ziet en signalen minder snel oppikt. Dit kan (deels) worden opgevangen door regelmatig je medewerkers een-op-een te spreken en aandacht te hebben voor hoe iemand erbij zit. Voor veel medewerkers is het prettig om vaste contactmomenten te hebben, zodat de drempel om aan te geven dat het niet goed gaat wordt verlaagd. Door het contactmoment via een videogesprek te laten verlopen krijg je meer inzicht en een duidelijker beeld in de situatie van de medewerker. Het helpt signalen wat makkelijker op te pikken. Let in het contact met de medewerker op de volgende signalen welke gevoelens van stress of spanning kunnen aanduiden:

 1. De medewerker geeft korte antwoorden of spreekt juist veel meer en minder samenhangend dan normaal;
 2. Hij/zij is meer terughoudend of sluit zich meer af voor sociaal contact;
 3. De medewerker is moeilijk of niet bereikbaar;
 4. De medewerker rondt zijn/haar werkzaamheden niet af, of lijkt hier meer moeite mee te hebben.

Wanneer je een of meerdere van deze signalen denkt te herkennen, toets ze dan altijd bij de medewerker. Benoem het gedrag wat je ziet en vraag wat de oorzaak hiervan is. Benoem expliciet dat je hem/haar graag wilt helpen, en wat hij of zij nodig heeft. Soms heeft de medewerker even de tijd nodig, bied deze dan ook en kom eventueel later op het onderwerp terug.

Begeleidingsplan of signaleringsplan

Sommige medewerkers met een arbeidsbeperking hebben een begeleidingsplan of een signaleringsplan. In dit plan staat informatie over wat je als leidinggevende of collega kan doen als de medewerker zich erg gestrest of gespannen voelt, of als hij zij zich niet stabiel voelt. Als een dergelijk plan nog niet bestaat, is het verstandig de jobcoach van de medewerker te vragen dit op te pakken of je kan zelf samen met de medewerker een plannetje opstellen. Dit hoeft geen uitgebreid of officieel document te zijn, zolang het de belangrijkste informatie maar behelst:

 1. Hoe merken anderen aan jou dat het minder goed/ slecht met jou gaat?
 2. Wat kan de leidinggevende/buddy doen om jou op dat moment te ondersteunen?
 3. Wat kan je zelf doen om je weer wat beter te voelen? Wat heb je nodig?

Maak je je erg zorgen over jouw medewerker en is het aangaan van een gesprek niet meer voldoende? Onderneem dan deze stappen:

 1. Mocht er een jobcoach zijn neem hier direct contact mee op.
 2. Neem contact op met de bedrijfsarts, de HR-adviseur en/ of bedrijfsmaatschappelijk werk.
 3. Zorg dat je een noodnummer hebt van de werknemer en benader deze persoon in uitzonderlijke gevallen.

Omgaan met overprikkeling in de (thuis)werkomgeving

De maatschappij gaat steeds sneller. Ook op de werkvloer ligt de productiviteit in veel organisaties steeds hoger, door onder andere de digitalisering en het hybride werken. Onze hersenen krijgen steeds meer prikkels verwerken, terwijl ze daar niet op gemaakt zijn. Het gevolg is dat steeds meer mensen stress en overprikkeling ervaren. Met als lange termijn gevolg angststoornissen, depressies en burn-outs. Dat willen we voorkomen. Hoe ga je hiermee om als werknemer en/of welke tip kun je een collega geven?

Plan de werkweek vooraf

De mate waarin je wordt blootgesteld aan prikkels op werk heeft veel te maken met de type werkzaamheden en de omgeving. De mogelijkheid om hybride te werken vraagt veel meer van de planningsvaardigheden. Een goede voorbereiding van de werkweek is belangrijk. Dit kan door aan het einde van de werkweek te bepalen hoe de week daarna eruit komt te zien qua activiteiten. Op basis van de activiteiten in de werkweek kun je activiteitgericht de werklocatie en tijdstippen bepalen. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met:

 • Type vergaderingen
 • Type taken
 • Type werkruimte, zoals in stilte werken of juist samenwerken met anderen
 • Benodigde voorzieningen
 • Mensen in de omgeving: collega's of familie/huisgenoten thuis
 • De behoefte aan sociale interactie
 • Energiebalans
Geef je brein af en toe écht even pauze

Op kantoor vinden we het heel normaal dat iemand naar het koffiezetautomaat loopt of even kletst met een collega. Deze momenten helpen om je brein even een korte pauze te geven. Veel mensen die thuiswerken blijven langer achter de computer zitten. Plan in plaats daarvan korte pauzes tussendoor en ga offline, zodat je daarna weer fris aan de slag kunt.

Kies de juiste communicatiekanalen

De productiviteit en snelheid is met het digitale werken enorm verhoogd. Er wordt op de werkvloer veel gemaild en er worden minder focusmomenten gepland. Kies bewust via welk medium en wanneer jij vragen beantwoordt en vragen stelt aan anderen. Een snelle app is voor het ene moment gemakkelijker, terwijl het andere moment videobellen beter past. Het maakt de werkdag leuker dan eindeloos heen-en-weer te mailen. Misschien kun je zelfs even van je scherm weg voor een gesprek met een collega wandelend.

Geef aandacht aan een gezonde leefstijl

Voldoende slaap, beweging en goede voeding zijn belangrijke bouwstenen voor een gezond brein. Dit zorgt ervoor dat jij vitaal aan het werk kunt. Ook het aanbrengen van structuur in deze elementen is waardevol, omdat jouw biologische klok zich hierop aanpast. Dit maakt dat je je energieker voelt en weerbaarder bent. Besteed aandacht aan voldoende slaap, beweging en voeding, op een manier die bij jou past.

Overgang van werk naar privé

Voor veel mensen is reizen van werk naar huis hét moment om af te schakelen. Ook als je thuiswerkt is het goed om de reistijd te vervangen voor een moment afschakelen. Vervang dit moment bijvoorbeeld voor een korte wandeling, luisteren naar jouw favoriete muziek of een fietstocht. Standaard rituelen helpen jouw brein ook sneller af te schakelen, dus bijvoorbeeld door na werk jouw werkplek thuis op te ruimen en dan voor een frisse neus naar buiten te gaan.

Boekentip: Overprikkeld Brein van Charlotte Labee

Podcast tip: De PrikkelPub van Britt Gerhardt op al je podcast kanalen te vinden

Gezond aan het werk

In deze maatschappij wordt er vaak gekeken naar wat iemand niet meer kan als het gaat om de gezondheid van een persoon. Er wordt gekeken naar de klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Maar een persoon is meer dan een aandoening of een ziekte! Positieve Gezondheid is een nieuw begrip en geeft een bredere blik op de gezondheid. Het accent ligt hierbij dus niet op de ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. De Positieve Gezondheid richt zich op fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Hierbij wordt er gekeken hoe mensen met deze uitdagingen om kunnen gaan. Dit zijn niet alleen uitdagingen op persoonlijk gebied, maar ook op het gebied van werk. Daarom is het voor een werkgever belangrijk dat hier aandacht voor is. Door samen met de werknemers te werken aan de uitdagingen, zullen ze uiteindelijk beter presteren in hun werkzaamheden.

Deze bredere kijk op gezondheid is uitgewerkt in de volgende zes dimensies:

 1. Lichaamsfuncties: fitheid, klachten en pijn, slapen, eten, conditie, bewegen;
 2. Mentale welbevinden: onthouden, concentreren, communiceren, vrolijk zijn, jezelf accepteren, omgaan met verandering, gevoel van controle;
 3. Zingeving: zinvol leven, levenslust, idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, accepteren, dankbaarheid, blijven leren;
 4. Kwaliteit van leven: genieten, gelukkig zijn, lekker in je vel zitten, balans, je veilig voelen, hoe je woont, rondkomen met je geld;
 5. Meedoen: sociale contacten, samen leuke dingen doen, steun van anderen, erbij horen, zinvolle dingen doen, interesse in de maatschappij;
 6. Dagelijks functioneren: zorgen voor jezelf, je grenzen kennen, kennis van gezondheid, omgaan met tijd en geld, kunnen werken, hulp kunnen vragen.

Deze zes dimensies worden verstaan onder gezondheid. De aspecten die erachter staan, hebben invloed op de dimensies. Door deze zes dimensies wordt je gezondheidswelzijn gemeten. Zie deze tool om meer te weten te komen over de zes dimensies.

Gezond werken stimuleren als werkgever

Als werkgever is het belangrijk dat je werknemers lekker in hun vel zitten en dat ze goed kunnen werken. Het is lastig om te zeggen wat je nu precies kan doen om gezond werken te stimuleren als werkgever. Het verschilt namelijk per team en per persoon wat er nodig is. Daarom zijn er twee mogelijkheden voor meer stimulatie.

Ten eerste kan er per persoon gevraagd worden hoe ze zich voelen en welke interventies diegene positief kunnen beïnvloeden. Hierbij is het de taak om die interventies ook daadwerkelijk uit te voeren en iedereen in de gaten te houden. Een idee is om reflectiemomenten in te plannen. Bij die momenten kan er besproken worden of de interventie nut heeft en wat er eventueel veranderd moet worden.

Ten tweede kan er een interventie bedacht worden voor het gehele team. Ook dan is het belangrijk om eerst te kijken wat er per persoon speelt. Hierdoor zorg je ervoor dat iedereen hun verhaal kan doen. Daarna is het goed om met elkaar een moment in te plannen waarbij alle verhalen bij elkaar komen en dat je met elkaar een interventie bedenkt wat goed gaat helpen voor het team.

Tips voor in de praktijk

Ken de kwaliteiten van je werknemers: Ken de kwaliteiten van je werknemers en weet waar ze in het bijzonder energie van krijgen. Zo kun je hen uitdagen met taken en projecten die hier heel mooi bij passen.

Stimuleer medewerkers om aantrekkelijke en uitdagende doelen voor zichzelf te stellen: Het is goed voor medewerkers om doelen te stellen die net buiten hun comfort zone liggen. Niet compleet iets nieuws, maar doelen met nieuwe elementen. Hierdoor blijven werknemers gemotiveerd om steeds weer nieuwe dingen te ondernemen. Zo blijven zij leren, groeit hun zelfvertrouwen en voelen zij zich ook vitaler.

Maak tijd voor positieve feedback: Het is belangrijk dat medewerkers ontdekken waar hun sterke kanten liggen. Als werkgever is het goed om dat terug te geven aan je werknemers. Dit kan je doen door te benoemen wat de specifieke bijdrage is geweest van een werknemer. Daarnaast kunnen werknemers ook feedback aan elkaar geven. Zo kunnen ze elkaar stimuleren en het beste uit zichzelf te halen.

Faciliteer het ontwikkelen van sterke kanten: Naast het benoemen van hun sterke kanten, is het ook belangrijk om hen te helpen bij het ontwikkelen van die sterke kanten. Het aanbieden van coaching, training en andere tools kan daarbij helpen.

Reflecteer op je eigen sterke kanten en stel uitdagingen voor jezelf: Naast het geven van feedback en tools aan je werknemers, is het ook belangrijk om bij jezelf na te gaan wat je sterke kanten zijn en uitdagende doelen te blijven stellen. Hierdoor kan je zelf ook de positieve effecten ervan ervaren en is het gemakkelijker om je werknemers hierin te stimuleren.

Stimuleren gezond werken

Elke organisatie heeft baat bij gezonde werknemers. Zij zijn namelijk productiever, minder snel ziek en hebben ook meer plezier in hun werk. Dit resulteert uiteindelijk in een hogere productiviteit, waardoor zowel werknemer als werkgever belang hebben bij het stimuleren van gezond werken. Zeker bij hybride werken kan dit soms wat lastiger zijn. Hoewel een gezonde werknemer veel keuzes zelf moet maken, kan je daar als werkgever goed bij helpen.

Wat is gezond werken? Gezond werken houdt in dat er een samenwerking is tussen de werknemers en leidinggevenden om een werkomgeving te creëren die de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers voortdurend beschermt en bevordert. Zoals er al in het begin werd gezegd, kan bijvoorbeeld de productiviteit hiermee verhoogt worden. Daarnaast ben je als werkgever ook verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek, vanwege de zorgplicht. Dit geldt ook deels voor thuiswerken.

Tips voor het creëren van een gezond werkklimaat

Zeker met het hybride werken kunnen werknemers moeite ervaren om gezond te werken. Ze kunnen moeite hebben om werk en privé gescheiden te houden, om zich te concentreren, om het contact met collega´s goed te onderhouden etc. Hieronder staan een paar tips om een gezond werk te stimuleren bij de werknemers.

Educatie voor stimulatie

Eigenlijk wil iedereen gezond kunnen werken, maar werknemers weten niet altijd hoe ze dat moeten aanpakken. Daarom is het belangrijk dat je als werkgever hen daarbij helpt en hen bewust maakt. Een bijeenkomst organiseren met de voordelen van gezond werken kan al goed helpen. Hierdoor leren werknemers wat de voordelen zijn van gezond werken en wat ze eventueel al zelf kunnen aanpassen. Ga daarbij in gesprek met de werknemers en beantwoord vragen van hen of ga na waar ze moeite mee hebben.

Werkomgeving stimuleren

Voor een werknemer is het belangrijk om te werken in een fijne werkomgeving. Het verschilt per persoon hoe de omgeving eruit ziet. De een werkt beter in een rustige omgeving en de ander werkt beter in een omgeving waarbij er veel prikkels zijn. Als werkgever is het belangrijk om een omgeving te creëren waar iedereen zich goed voelt. Ga in gesprek met werknemers wat zij nodig hebben. Hierbij gaat het niet alleen over de behoeftes op kantoor, maar ook thuis. Wat voor hulp kan jij, als werkgever, bieden, zodat werknemers ook goed thuis kunnen werken?

Gezonde werkcultuur

Als laatste is het voor een werkgever belangrijk om een gezond werkcultuur te creëren. Dit kan je creëren door je te focussen op verschillende aspecten. Een belangrijk aspect is het zoeken van verbinding met collega´s. Door in gesprek te gaan met de werknemers heb je een beeld hoe het met hen gaat en wat ze eventueel nodig hebben om gezond te kunnen werken. Daarnaast is het ook belangrijk dat er genoeg verbinding is tussen collega´s als ze thuiswerken. Een tip kan zijn om wekelijks een uurtje in te plannen om in groepjes online bij te praten. Bij een veilige cultuur kunnen werknemers zich openstellen en kunnen ze geholpen worden waar nodig is.

Veel gestelde vragen

Hoe kun je energiek en plezierig thuis werken?

Veel gestelde vragen

Op dit moment zijn hier nog geen veelgestelde vragen over. Ga naar de FAQ pagina

Altijd makkelijk bereikbaar

Vragen, toevoegingen of wil je even sparren? We staan voor je klaar.